Japan
 
Chiba
Japan
year: 1957
inhabitants: 900,000
Dejima dutch enclave
Japan
year: 1641
inhabitants:
Heijyo
Japan
year: 1970
inhabitants:
Hokusetsu
Japan
year: 1970
inhabitants:
Iwaki
Japan
year: 1976
inhabitants:
Kamo-Gakuen
Japan
year: 1976
inhabitants:
Kashima
Japan
year: 1967
inhabitants: 66,249
Kenkyu-Gakuen
Japan
year: 1968
inhabitants:
Kita-Kobe
Japan
year: 1969
inhabitants:
Kitahiroshima
Japan
year: 1996
inhabitants: 60,000
Kohoku
Japan
year: 1969
inhabitants:
Koyo
Japan
year:
inhabitants:
Kozoji
Japan
year: 1961
inhabitants: 78,000
Makuhari Bay New Town
Japan
year: 1992
inhabitants:
Minami Tama
Japan
year: 1965
inhabitants:
Nagaoka
Japan
year: 1975
inhabitants:
Nara
Japan
year: 700
inhabitants: 360,000
Narita
Japan
year:
inhabitants:
Ryugasaki
Japan
year: 1971
inhabitants:
Sapporo
Japan
year: 1922
inhabitants: 1,855,000
Seishin
Japan
year: 1970
inhabitants:
Senboku
Japan
year: 1965
inhabitants:
Senpoku
Japan
year:
inhabitants:
Senri
Japan
year: 1962
inhabitants: 90,000
Tama
Japan
year: 1889
inhabitants: 145,700
Tama New Town
Japan
year: 1965
inhabitants: 200,000
Tokyo
Japan
year: 1923
inhabitants:
Tomakomai
Japan
year: 1952
inhabitants:
Tsukuba
Japan
year: 1987
inhabitants: 196,000
 

2017 - 2023 disclaimer