| | | | | | | |
Learning from Lelystad
FlevoMeer Bibliotheek
22, 29 september, 6, 13, 27 oktober en 3 november 2011

In collaboration with the Library of Lelystad, INTI is pleased to offer a new course for inhabitants and other people who are interested in Lelystad. The history of the development of Lelystad has been interesting and unexpected. It is a city who has to deal with a lot of bias, some true some false. How does the municipality deal with this prejudice? The local government has not only to deal with the image of Lelystad, but also needs to find some proces tools to deal with unexpected changes in the future use of Lelystad.

De ontwikkeling van Lelystad is sinds 1980, toen de stad een gemeente werd, een boeiend en deels onvoorspelbaar proces geweest. Het is een stad waarover veel vooroordelen bestaan. Ongeacht of deze terecht zijn: daar moet je als inwoner en gemeente wel mee leren omgaan. Eigenlijk probeert Lelystad al haar hele bestaan om te gaan met meningen, idealen en verwachtingen. Bovendien moest de stad regelmatig een antwoord vinden op onverwachte ontwikkelingen.

Om de verschillende waarheden en ontwikkelingen van Lelystad beter te belichten organiseren het International New Town Institute (INTI) en Plusbibliotheek Flevoland de zesdelige cursus ‘Leren van Lelystad’. De cursus biedt iedereen de gelegenheid deze bijzondere stad en haar ontwikkelingen beter te leren kennen en te begrijpen. Aan de hand van thema’s wordt Lelystad op een overzichtelijke wijze ontleed en gepresenteerd.

Waar en wanneer
De cursussen zijn op donderdagavond 22 en 29 september en 6, 13, en 27oktober en 3 november.
De locatie is FlevoMeer Bibliotheek | Lelystad, De Promesse 4.
Aanvang 20.00 uur, ontvangst vanaf 19.45 uur.
Elke cursusavond duurt circa 1,5 uur.
De voertaal is Nederlands.

Lelystad als New Town – 22 september
De relatie met de (inter)nationale traditie en ontwikkeling van nieuwe steden
De eerste cursusavond begint met een toelichting op de cursus en een inleiding door Marit Geluk van het International New Town Institute (INTI). Zij zal ingaan op de geschiedenis van de nieuwe stad (New Town) in het algemeen en de specifieke ontstaansgeschiedenis van Lelystad en de IJsselmeerpolders in het bijzonder. Daarbij zal ook de ruimtelijke- en politieke context en besluitvorming waarin de stad ontstond nader worden belicht. Spreker: Marit Geluk.

Het ontstaan van Lelystad – 29 september
De eerste plannen, schetsen en idealen van de stad
Omdat Lelystad als een van de eersten in de Nederlandse naoorlogse periode moest ontwikkelen als nieuwe stad was het een broedplaats van nieuwe ideeën. Immers, de stemming was positief, het geloof in vooruitgang groot en de samenleving was maakbaar. Deze nieuwe ideeën werden in de praktijk gebracht bij de ontwikkeling van Lelystad. Tijdens deze avond zal Henk Licher, zelfstandig adviseur op gebied van stedenbouw, planologie en cultuurwetenschap, en in de periode 1980-1983 betrokken bij de stadsontwikkeling van Lelystad ingaan op de eerste plannen, schetsen en idealen van de stad. Spreker: Henk Licher.

Demografische ontwikkelingen – 6 oktober
Mensen en hun stad
Lelystad is een stad die bedacht is op de tekentafel maar een stad is van de mensen. Hun inzet beperkt zich niet alleen tot de beginfase van de stad. Sterker, naarmate de stad groeit, volwassen wordt en meer (gevarieerde) inwoners krijgt neemt de invloed van de bewoners op de vorm en inhoud van de stad toe. Dat is een logisch proces. De stad wordt zo in toenemende mate door de eigen inwoners gemaakt. Dit manifesteert zich op velerlei terreinen, variërend van sport tot cultuur. Maar ook het politieke speelveld wordt er bijvoorbeeld door gekleurd. Maaike Ruiter, onderzoeker bij de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente Lelystad zal ingaan op de demografische en sociologische aspecten van de stad. Daarbij zal zowel de rol en betrokkenheid van burgers als overheid aan de orde komen. Spreker: Maaike Ruiter.

Economische perspectieven – 13 oktober
De economische ontwikkeling van Lelystad en omgeving
Tijdens deze avond staan de economische kwaliteiten en perspectieven van Lelystad centraal. Daarbij komt ook de positie van Lelystad aan de orde als onderdeel van Flevoland en brug tussen Randstad en het oosten en noorden van het land. Er wordt tevens stil gestaan bij de richting en vorm van verdere economische ontwikkelingen van de stad, de status van Flevoland als een van de snelst groeiende regio’s in de Europese Unie en het gemeentelijk beleid van de afgelopen jaren. Ook passeren deze avond de meerwaarde en het toekomstig potentieel van Lelystad Airport, de samenstelling en ontwikkeling van de beroepsbevolking en de relatie met Almere de revue. Spreker: Veronica van der Goot.

Idealen en verwachtingen – 27 oktober
Opkomst, neergang en wederopstanding
Lelystad is ontwikkeld vanuit het geloof dat de samenleving maakbaar was. Een goede stedelijke opzet zou daar aan bijdragen. Daarnaast heeft Lelystad zijn ups en downs gekend. Deze avond wordt ingegaan op de opkomst, neergang en wederopstanding van de stad. Spreker: Joris van Casteren.

De toekomst van Lelystad – 3 november
De betekenis en haalbaarheid van de Toekomstvisie 2020
Lelystad is een stad in ontwikkeling, een stad in beweging. Maar waar gaat de stad naar toe. In de Toekomstvisie 2020 staan drie begrippen centraal: ontwikkeling, diversiteit en openheid. Groen, water, rust en ruimte, dynamiek, centrale ligging, open en zelfbewust zijn de kernkwaliteiten van de stad. Maar hoe worden deze verder vormgegeven om van Lelystad een uitzonderlijk aantrekkelijk stad te maken? Jop Fackeldey, wethouder in Lelystad, met onder meer in zijn portefeuille wonen en cultuur gaat de laatste cursusavond op dit thema in. Spreker: Jop Fackeldey.

Kosten
Leden van Flevolandse bibliotheek betalen € 80,-. Niet leden € 87.50. Deelnemers die de volledige cursus hebben gevolgd ontvangen een certificaat.

Meer informatie
Voor informatie over de inhoud van de cursus kunt u contact opnemen met International New Town Institute, www.newtowninstitute.org of info@newtowninstitute.org

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via info@plusbibliotheekflevoland.nl.‘Leren van Lelystad’ wordt mogelijk gemaakt door:
FlevoMeer Bibliotheek
Plus Bibliotheek
ALS Lelystad
International New Town Intitute